Stringio

Male Nguyen Tran Thai

Ho Chi Minh City, Vietnam

Fb_verified
Twt_verified

Profile

Language: Tiếng Việt, English


Work and Education:

  • Trung tâm điều hành chương trình chống ngập nước TP.HCM · Chuyên viên · Thành phố Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh, Vietnam · Jul 2009 to present · phòng Kế Hoạch - Đầu Tư
  • Ho Chi Minh City, Vietnam · Nhân viên · Nov 2001 to present
  • Đại học ngoại thương - FTU · Class of 2011
  • Shu-Te University , KaoHsiung, Taiwan · Class of 2011
  • Đại học Hoa Sen · Class of 2008
  • ĐH Mở TPHCM · Class of 2001
  • THPT Phú Nhuận · Class of 1995

Copyright© Donuts Bangkok, co. ltd. All rights Reserved.