Open-uri20130227-11856-gnya7v?1361976451

Female Le

Ho Chi Minh City, Vietnam

Fb_verified

Profile

Language: English, Tiếng Việt, 日本語


Full name: Lê Phương Quỳnh

Work and Education:

  • LQ Group
  • THPT Nguyễn Công Trứ · Class of 2007
  • ĐH Tài chính - Marketing

Copyright© Donuts Bangkok, co. ltd. All rights Reserved.