Stringio

Female Nancy

Ho Chi Minh City, Vietnam

Fb_verified

Profile

Language: Tiếng Việt, English


HẰNG HỜ HỮNG :"> <3

Work and Education:

  • Hoa Hoc Tro Magazine · Co-reporter · Ho Chi Minh City, Vietnam
  • THPT TRỊNH HOÀI ĐỨC · Class of 2012
  • Trường Đại Học Khoa học Xã hội và Nhân văn_ĐHQG TP.HCM

Copyright© Donuts Bangkok, co. ltd. All rights Reserved.