Stringio

Female Hieu

Ho Chi Minh City, Vietnam

Fb_verified

Profile

Language:


Một tấm gương sáng về lòng kiên trì nhẫn nại, một lối sống đạo đức thánh thiện, một nhân cách lớn lao của thời đại... một sự đẹp đẽ và hoàn mỹ về mặt tâm hồn khiến cho người đời phải khâm phục.
Vào ngày tớ đươc sinh ra, trời đã đổ mưa, vì biết rằng từ giờ phút ấy họ đã mất đi một thiên thần syn đẹp và trong sáng nhưng nhân gian lại hỷ hoan vui mừng vì kể từ đây thế giới sẽ trở nên tươi đẹp hơn biết bao !!! ~~~~~~ =]]

Work and Education:

  • Foreign Trade University HCMC · Class of 2015
  • Trường THPT Gia Định · Class of 2011

Copyright© Donuts Bangkok, co. ltd. All rights Reserved.