Stringio

Male Tún

Thành phố Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh, Vietnam

Fb_verified

Profile

Language: Tiếng Việt


Tình yêu giống như một chiếc cốc, thà để nó vỡ còn hơn làm bạn đau vì cố gắng ghép những mảnh vỡ lại với nhau

Work and Education:

  • Thành phố Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh, Vietnam · Giáo sư · present to present
  • I love you more than i can say · f · present to present

Copyright© Donuts Bangkok, co. ltd. All rights Reserved.