Stringio

Male Henry

Ho Chi Minh City, Vietnam

Fb_verified

Profile

Language: Tiếng Việt, 中文, English


open the world's windows! 打开世界的视窗!

Work and Education:

  • ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn HCM · Class of 2016
  • THPT Le Minh Xuan · Class of 2012
  • Trường Đại Học Khoa học Xã hội và Nhân văn_ĐHQG TP.HCM
  • Ho Chi Minh City University of Social Sciences and Humanities

Copyright© Donuts Bangkok, co. ltd. All rights Reserved.