Stringio

Female Thu

Thành phố Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh, Vietnam

Fb_verified
Phone_verified

Profile

Language: English, Tiếng Việt


Hi! Im Thu. I like travelling and enjoy meeting people:) Hope to have many fanstatic meetrips ^__^

Work and Education:

  • Nguyen du
  • THPT Nguyễn Du
  • Hội cựu học sinh Lê Quý Đôn Q.11 Highschool
  • ĐH Tài chính - Marketing

Copyright© Donuts Bangkok, co. ltd. All rights Reserved.