Stringio

Female Nhim

Ho Chi Minh City, Vietnam

Fb_verified

Profile

Language:


╔═════════════════╗
║ All I have to do is be happy ║
╚═════════════════╝

Nhím Nhím :)♫ ♪
╔══╗♫ ♪
║██║
║(O)║
╚?

Cảm nhận thật rằng bạn đang sống, bản lĩnh, mạnh mẽ và xứng đáng.


Em không muốn tập cho mình thói xấu khi nghĩ về đàn ông, rằng 100% họ đều xấu.

Em vẫn tin sẽ có người tốt, sẽ có những yêu thương chân thật.


Love me or hate me, both are in my favor. If you love me, I'll always be in your heart..If you hate me, I'll always be in your mind.

Lucky you! ^^

Offering ActivitiesCopyright© Donuts Bangkok, co. ltd. All rights Reserved.