Open-uri20130404-21093-q41owi?1365061297

Female Hoàng

Thành phố Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh, Vietnam

Fb_verified

Profile

Language: Tiếng Việt, English


thích đi du lịch khắp nơi với bạn thân; cùng làm việc nhóm, cùng chia sẻ thành công cũng như nâng đỡ nhau lúc vấp ngã...Tình bạn muôn năm!!!!

Work and Education:

  • Indochina Tourist & Trade · Contract Staff · Ho Chi Minh City, Vietnam · Aug 2013 to Oct 2013
  • Gia Sư · Jan 2010 to Jan 2011
  • ĐH Kinh Tế TP.HCM

Copyright© Donuts Bangkok, co. ltd. All rights Reserved.