Open-uri20150224-9314-zvmixi?1424754165

Male Thắng

Ho Chi Minh City, Vietnam

Fb_verified
Phone_verified

Profile

Language: Tiếng Việt, English


Work and Education:

  • Saigon Free Walking Tours · Volunteering · Ho Chi Minh City, Vietnam · present to present
  • Saigon Travel Company · Ho Chi Minh City, Vietnam · present to present
  • Đại học Hoa Sen · Class of 2016
  • Trường THPT Lê Thánh Tôn Q7 - ZIP · Class of 2012

Copyright© Donuts Bangkok, co. ltd. All rights Reserved.