Stringio

Female Le Ngoc

Ho Chi Minh City, Vietnam

Fb_verified

Profile

Language: Tiếng Việt, English, 日本語


Work and Education:

  • Volunteers for Peace Vietnam · Local Volunteer · Oct 2012 to present
  • THCS Ba Đình · Class of 2007
  • Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh
  • Trần Đại Nghĩa High School
  • Đại Học Ngân Hàng TP.HCM

Copyright© Donuts Bangkok, co. ltd. All rights Reserved.