Open-uri20130825-21870-ba7qs?1377408468

Male Johnny

Ho Chi Minh City, Vietnam

Fb_verified

Profile

Language: English, Tiếng Việt


Work and Education:

  • Petrosetco Vung Tau · present to present
  • Lilama18, Vietthanh · present to present
  • Trường PT Tư Thục Lê Hồng Phong – Vũng Tàu · Class of 2000
  • Uc Viet Training
  • Trường ĐH Bình Dương

Offering ActivitiesCopyright© Donuts Bangkok, co. ltd. All rights Reserved.