Stringio

Female Ngok

Ho Chi Minh City, Vietnam

Fb_verified
Phone_verified

Profile

Language: Tiếng Việt, English


bước đi và nhìn thẳng ...không thử làm sao biết mình thất bại ...kẻ thua cuoc là người không bao giờ dám thử..

Work and Education:

  • Student · present to present
  • Tik tok Cosmetics
  • THPT Di Linh · Class of 2012
  • dai hoc binh duong
  • Dai Hoc Cong Nghiep TPHCM (HUI)
  • tEamthẦn kInh dI lInh hIgh Skull
  • TOPICA.edu.vn
  • THPT Di Linh

Offering ActivitiesCopyright© Donuts Bangkok, co. ltd. All rights Reserved.