Stringio

Female Bảo

Ho Chi Minh City, Vietnam

Fb_verified

Profile

Language:


Nothing !!! :D

Ghét hứa mà ko giữ lời, còn ko giữ được thì đừng có hứa!!! :d

Work and Education:

  • University of Economics, HCMC · Class of 2011
  • THPT Nguyễn Xuân Ôn · Class of 2007

Copyright© Donuts Bangkok, co. ltd. All rights Reserved.