Stringio

Female Thanh

Ho Chi Minh City, Vietnam

Fb_verified

Profile

Language: English, Français, 日本語


yên lặng, quan sát, trầm tính, sống sao không áy náy bản thân

Work and Education:

  • Phú Nhuận · Class of 2009
  • THCS Cầu Kiệu
  • Hoa Sen University

Copyright© Donuts Bangkok, co. ltd. All rights Reserved.