Stringio

Female Thach

Ho Chi Minh City, Vietnam

Fb_verified

Profile

Language:


sống là không hối hận

Work and Education:

  • student
  • sinh viên nghèo · present to present
  • Đại học Kinh tế - Luật ĐHQG TPHCM · Class of 2009
  • THPT Chuyên Lê Khiết · Class of 2006

Copyright© Donuts Bangkok, co. ltd. All rights Reserved.