Stringio

Female Trâm

Ho Chi Minh City, Vietnam

Fb_verified

Profile

Language:


Work and Education:

  • Đại Học Khoa Học Tự Nhiên Tp. Hồ Chí Minh · Class of 2007
  • Trường THPT Nguyễn Huệ, Vũng Tàu · Class of 2004

Copyright© Donuts Bangkok, co. ltd. All rights Reserved.