Stringio

Female Ly

Ho Chi Minh City, Vietnam

Fb_verified

Profile

Language:


... Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt... Còn hơn buồn le lói suốt trăm năm....

Work and Education:

  • teacher · Can Thanh highschool, Can Gio Dist · present to present
  • THPT Cần Thạnh
  • THPT Cần Thạnh
  • Trường THPT Cần Thạnh
  • ba đình
  • Ba Dinh
  • DHSP TP Ho Chi Minh

Copyright© Donuts Bangkok, co. ltd. All rights Reserved.