Open-uri20130617-27696-1wbgwyy?1371469730

Male Quach Dao

Ho Chi Minh City, Vietnam

Fb_verified

Profile

Language: English, Tiếng Việt


Con người của những ý tưởng...

Work and Education:

  • MSi · Technical Marketing Representative · Ho Chi Minh City, Vietnam · present to present
  • Trung tam Hoi nghi Tiec cuoi The Adora · Digital Marketing Specialist · Ho Chi Minh City, Vietnam · Jan 2011 to Jan 2012
  • Posco-Vietnam · IT Specialist · Tân Thành District, Bà Rịa–Vũng Tàu · Aug 2010 to Oct 2010
  • Công ty cổ phần Huy Minh · Network Administrator · Vũng Tàu · May 2010 to Jul 2010
  • University of Hawaii · IT Specialist · Ho Chi Minh City, Vietnam · Jan 2010 to Jan 2011
  • Công ty Cổ phần bao bì Việt Phát · Phú Bài Industrial Park · Jun 2009 to Sep 2009 · Công ty đầu tiên của mình. Tháng 9 mới có bằng tốt nghiệp mà tháng 6 đã được nhận vào làm rồi. Ba tháng làm việc ở đây mình có nhiều kỷ niệm thú vị, nhưng tính bồng bột tuổi trẻ cộng với môi trường làm việc không được tốt nên mình đã sớm chia tay nơi này...
  • Đại học Kinh Tế Thành phố Hồ Chí Minh · Class of 2014
  • Đại học Khoa học Huế · Class of 2009
  • THPT Hương Thủy · Class of 2005
  • Hue University of Sciences

Offering ActivitiesCopyright© Donuts Bangkok, co. ltd. All rights Reserved.