Stringio

Female Ngoc

Ho Chi Minh City, Vietnam

Fb_verified

Profile

Language:


Tại sao những người có đức hạnh & tu thân dưỡng tính thì lúc nào trông cũng tĩnh tại & vui vẻ Phật Thích Ca Mâu Ni trả lời:“Họ không bị đau buồn bởi quá khứ và cũng không lo lắng về tương lai."

Work and Education:

  • The Happiest Place · Freelancer · Ho Chi Minh City, Vietnam · Jan 2013 to present · Call me if you need digital or IMC planning consultancy.
  • Mekong Marketing & Communication · Account Manager · Ho Chi Minh City, Vietnam · Aug 2009 to present
  • MEKONG MEDIA
  • University of Economics, Ho Chi Minh City · Class of 2001
  • Bui Thi Xuan

Offering ActivitiesCopyright© Donuts Bangkok, co. ltd. All rights Reserved.