Stringio

Male Duong

Ho Bo, Hồ Chí Minh, Vietnam

Fb_verified

Profile

Language:


là một người thẳng thằn ghet nói dối thích làm những gì mình muốn khác với mọi người

Work and Education:

  • Trung học phổ thông Lê Văn Linh
  • DAI HOC LUAT TPHCM

Copyright© Donuts Bangkok, co. ltd. All rights Reserved.