Stringio

Female Joy

Ho Chi Minh City, Vietnam

Fb_verified

Profile

Language:


Work and Education:

  • University of Sunderland
  • THPT PHẠM THÀNH TRUNG, CB-TG
  • Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Tp.HCM
  • Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Tp.HCM

Copyright© Donuts Bangkok, co. ltd. All rights Reserved.