Open-uri20150629-7831-1usxqou?1435505973

Female Trang

Hanoi, Vietnam

Fb_verified
Phone_verified

Profile

Language: English


Độc lập, tự do, hạnh phúc
Yêu là cuồng nhiệt, tiến tới không băn khoăn.
Làm việc theo cảm tính, song vẫn có não điều khiển =))

Offering Activities


Reviews about Trang

Data?1456195341

Trang is a cheerfhl tour guide,rideing motorcycle to take u where u want Attractions.She helped me to go to my destination.
Thank u Trang.
Copyright© Donuts Bangkok, co. ltd. All rights Reserved.