Open-uri20140603-14872-1b7w22r?1401748698

Female Trinh

Hanoi, Vietnam

Fb_verified

Profile

Language: English, Tiếng Việt


Work and Education:

  • CLB Nhà Doanh nghiệp Tương lai - ĐH Ngoại Thương (TEC FTU) · Phó Ban Truyền Thông · Hanoi, Vietnam · Oct 2012 to present
  • Khởi nghiệp cùng Kawai · Ban Tổ chức · Sep 2012 to present
  • Đại học ngoại thương - FTU

Copyright© Donuts Bangkok, co. ltd. All rights Reserved.