Stringio

Female Gobie

Hanoi, Vietnam

Fb_verified
Phone_verified

Profile

Language: English, Français, Tiếng Việt


Tôi đã học được rằng...
Hoàn cảnh sống có ảnh hưởng đến
việc hình thành nhân cách của
chúng ta, nên hãy ý thức về điều đó.

Work and Education:

  • Audi A9 · Manager · Hanoi, Vietnam · Oct 2013 to present
  • Hanoi, Vietnam · Jan 2011 to present
  • Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc Gia Hà Nội · Class of 2014
  • Trường Trung Học Phổ Thông Tiên Lữ

Offering ActivitiesCopyright© Donuts Bangkok, co. ltd. All rights Reserved.