Stringio

Female Nga

Hanoi, Vietnam

Fb_verified

Profile

Language:


Work and Education:

  • Viện ĐH Mở Hà Nội · Class of 2016
  • Viện Đại Học Mở Hà Nội
  • Viện Đại Học Mở Hà Nội - Hanoi Open University
  • THPT Yên Phong 1

Copyright© Donuts Bangkok, co. ltd. All rights Reserved.