Open-uri20130827-18054-shvb7a?1377588803

Female Lưu

Hanoi, Vietnam

Fb_verified

Profile

Language: Tiếng Việt, English


Những j thuộc về mình thì nó mãi
là của mình. Những j không thuộc
về mình thì phải cố giành nó về
phía mình :D - Yêu bản thân.
- Làm việc tốt.
- Luôn luôn tha thứ.
- Sống tích cực.
- Không làm tổn thương ai.Sống
đơn giản
Yêu thật lòng
Quan tâm sâu sắc
Nói lời tử tế
Giữ Lòng tin để nhìn hướng lên
cao hoặc hướng tới phía trước...

Work and Education:

  • Trung học phổ thông Bắc Duyên Hà
  • Học Viện Hậu Cần- Military Academy of Logistics

Copyright© Donuts Bangkok, co. ltd. All rights Reserved.