Stringio

Female Hong

Hanoi, Vietnam

Fb_verified

Profile

Language:


sinh ngay 13-3-1993

Work and Education:

  • Tôi là sinh viên · sinh vien · Ha Loi, Ha Noi, Vietnam · present to present
  • Bac Giang · present to present
  • Viện Đại Học Mở Hà Nội - Hanoi Open University · Class of 2015
  • THCS Hưng Lạc

Copyright© Donuts Bangkok, co. ltd. All rights Reserved.