Stringio

Female Bàgià

Hanoi, Vietnam

Fb_verified

Profile

Language: English


Work and Education:

  • Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc Gia Hà Nội
  • thpt thuan thanh 1
  • THPT Thuận Thành 1
  • ULSA
  • Đại Học Lao Động - Xã Hội
  • Dai hoc lao dong xa hoi
  • ULIS - VNU
  • dai hoc ngoai ngu dai hoc quoc gia ha noi
  • Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc Gia Hà Nội

Offering ActivitiesCopyright© Donuts Bangkok, co. ltd. All rights Reserved.