Stringio

Female Black

Fb_verified

Profile

Language:


già rồi mắt mờ tai điếc lại có vấn đề về con số, đang yên nghỉ tai Trâu Quỳ => điên. Nghiên cứu kĩ trước khi add


if u want to be friend,be friend
if u don't ,I'll delete you forever!!!
I AM ME<3<3<3
I'm so fucking freak!!!

1 word:weird!


Copyright© Donuts Bangkok, co. ltd. All rights Reserved.