Stringio

Female Chi

Hanoi, Vietnam

Fb_verified

Profile

Language: English


Work and Education:

  • State Bank of VN · Nov 2006 to present
  • sbv
  • Ngân hàng Nhà nước · present to present
  • Foreign Trade University · Class of 2001
  • CVA · Class of 1998
  • PTTH Chu Văn An
  • Trường THPT Chu Văn An
  • Đại học ngoại thương - FTU

Copyright© Donuts Bangkok, co. ltd. All rights Reserved.