Stringio

Male Vietnam

Quang Ngai

Fb_verified

Profile

Language: 中文, English, Tiếng Việt, ภาษาไทย


我喜歡全世界的任何地方及人,事,物~每天都是新的開始,我要一直的努力~~

Work and Education:

  • CÔNG TY TNHH GUANG LIAN STEEL VIỆT NAM
  • guang lian steel
  • GUANG LIAN STEEL (VIET NAM) COMPANY LTD

Copyright© Donuts Bangkok, co. ltd. All rights Reserved.