Stringio

Male Katsunori

Setagaya-ku, Tokyo, Japan

Fb_verified

Profile

Language:


通った小学校は、東三国小学校(大阪)、袖ケ浦西小学校(千葉)、太田小学校(香川)、花園小学校(香川)。
中学校は、玉藻中学校(香川)。


Copyright© Donuts Bangkok, co. ltd. All rights Reserved.