Open-uri20130410-26717-1ezfz0f?1365571766

Female Lena

Ho Chi Minh City, Vietnam

Fb_verified

Profile

Language:


Nếu chúng ta từ bỏ những giá trị của mình, chúng ta sẽ từ bỏ tất cả

Work and Education:

  • tu thuc nguyen khuyen
  • University of Economics HCM city
  • University of Economics, Ho Chi Minh City

Copyright© Donuts Bangkok, co. ltd. All rights Reserved.