Stringio

Female Lệ

Ho Chi Minh City, Vietnam

Fb_verified

Profile

Language:


Work and Education:

  • THPT Dakha · Class of 2009
  • Đại Học Khoa Học Tự Nhiên Tp. Hồ Chí Minh · Class of 2009
  • Khoa hoc tu nhien · Class of 2009
  • DH KHTN TPHCM · Class of 2009
  • Đại Học Khoa Học Tự Nhiên · Class of 2009
  • Đại học Công nghiệp Thực phẩm TPHCM · Class of 2009
  • THPT ĐẮK HÀ · Class of 2006
  • ĐH Khoa học tự nhiên TP HCM
  • ĐH KHTN
  • University of Sciences

Copyright© Donuts Bangkok, co. ltd. All rights Reserved.