Stringio

Female Chuột

Ho Chi Minh City, Vietnam

Fb_verified

Profile

Language: English, Tiếng Việt


Work and Education:

  • Tập đoàn iu quốc tế · Chủ tịch hội đồng quản trị · Ho Chi Minh City, Vietnam · present to present
  • Trường THPT Chuyên Hùng Vương - Gia Lai · Class of 2009

Copyright© Donuts Bangkok, co. ltd. All rights Reserved.