Stringio

Female Lucy

Hô Chi Minh Ville, Hồ Chí Minh, Vietnam

Fb_verified

Profile

Language: English, 中文


đời là vô thường nên sống thật với chính mình đem hạnh phúc cho người làm niềm vui. sống hết lòng, chơi hết mình,thong dong tự tại.

Work and Education:

  • Cafe Coffee Day - Official · Boss · Nov 2001 to present
  • Nam Kỳ Khởi Nghĩa · Class of 1994

Copyright© Donuts Bangkok, co. ltd. All rights Reserved.