Open-uri20130317-8582-k8klfn?1363457306

Male Tuấn

Hanoi, Vietnam

Fb_verified

Profile

Language:


Sống với những niềm đam mê - Yêu cái đẹp một cách khờ dại

Nếu chúng ta không tự biết loại bỏ chúng ta, người khác sẽ làm điều đó.”

Work and Education:

  • VIVAS · Product Manager · Hà Nội · Oct 2012 to present
  • VCCorp · Product Development · Jan 2012 to present
  • SoftVNN.com · Administrator · Jan 2008 to present
  • Peacesoft Solution Corporation · Community Manager · Oct 2011 to May 2012
  • Viettel · Sep 2011 to Sep 2011
  • Military Technology Academy · Class of 2010

Copyright© Donuts Bangkok, co. ltd. All rights Reserved.