Open-uri20130326-12988-1ulzur4?1364302812

Female Nhu Lan

Ho Chi Minh City, Vietnam

Fb_verified

Profile

Language:


"Sẽ đau đơn khi bạn yêu 1 người nào đó mà không được đáp lại . Nhưng còn đau đớn hơn khi bạn yêu 1 ai đó mà không đủ dũng cảm để nói cho người đó biết bạn đã yêy như thế nào"

Work and Education:

  • Pleiku - Gia Lai
  • THCS Lê Lợi
  • Van Hien University

Copyright© Donuts Bangkok, co. ltd. All rights Reserved.