Open-uri20130315-18794-fgna1m?1363278606

Male Đinh

Thành phố Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh, Vietnam

Fb_verified

Profile

Language:


Work and Education:

  • Viettel Software HCM
  • VIETTEL · present to present
  • Đại học Bách Khoa TPHCM · Class of 2005
  • THPT Chuyên Nguyễn Du · Class of 2000
  • University of Technology HCMC - Đại học Bách Khoa thành phố Hồ Chí Minh
  • University of Technology Ho Chi Minh City

Copyright© Donuts Bangkok, co. ltd. All rights Reserved.