Stringio

Male Thuong

Ho Chi Minh City, Vietnam

Fb_verified

Profile

Language: Tiếng Việt, English


Work and Education:

  • Bureau Veritas Vietnam · Accountant · Thành phố Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh, Vietnam · present to present
  • TÜV Rheinland Group · Accountant · Ho Chi Minh City, Vietnam · Jan 2009 to Mar 2011
  • 3M · Accountant · Ho Chi Minh City, Vietnam · Jan 2008 to Jan 2009
  • lotus colleges · Class of 2007
  • Hoa Sen University
  • Phu Nhuan
  • Phú Nhuận

Copyright© Donuts Bangkok, co. ltd. All rights Reserved.