Stringio

Female Julia

Ho Chi Minh City, Vietnam

Fb_verified

Profile

Language: Tiếng Việt


Work and Education:

  • Đại học Kiến trúc TPHCM · Class of 2000
  • PTTH Mạc Đĩnh Chi · Class of 1994

Copyright© Donuts Bangkok, co. ltd. All rights Reserved.