Open-uri20130228-20185-r4pdn5?1362025288

Female Má Lúm

Ho Chi Minh City, Vietnam

Fb_verified

Profile

Language:


A little girl with the big dream ;)

Cười như thể không ai nhìn và sống như không có gì ngăn cản

Work and Education:

  • Công ty TNHH KT và Giải pháp CNTT Đại Nam · Thực tập · Jan 2013 to present
  • Bản lĩnh Nhà Quản Trị
  • Ton Duc Thang University · Class of 2009
  • THPT Tuy Phước 1 · Class of 2006

Copyright© Donuts Bangkok, co. ltd. All rights Reserved.