Stringio

Female Anhngoc

Ho Chi Minh City, Vietnam

Fb_verified

Profile

Language:


..tôi yêu cuộc sống này biết bao! Nếu như cuộc sống là một đoàn tàu, tôi sẽ cố gắng sống như thế nào để cái chết chỉ là một trạm dừng, rồi cuộc sống vẫn lao về phía trước.

Work and Education:

  • UEH · Class of 2009
  • Nguyen Binh Khiem · Class of 2005
  • Đại học Kinh tế TPHCM
  • dai hoc kinh te
  • UEH HCM
  • University of economic Ho Chi Minh City
  • thpt nguyen binh khiem

Copyright© Donuts Bangkok, co. ltd. All rights Reserved.