Open-uri20130228-23299-ng3r5x?1361985481

Female Trang

Ho Chi Minh City, Vietnam

Fb_verified

Profile

Language:


Thà ngu vì thiếu i ốt còn hơn là đủ i ốt mà vẫn ngu

Work and Education:

  • student · present to present
  • Le Quy Don High School · Class of 2010
  • Trường THCS Nguyễn Khuyến Đà Nẵng · Class of 2007
  • Đại học ngoại thương - FTU
  • Foreign Trade University HCMC
  • FTU2

Copyright© Donuts Bangkok, co. ltd. All rights Reserved.