Open-uri20130228-11856-10jfswn?1361983136

Female Ntd

Thành phố Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh, Vietnam

Fb_verified

Profile

Language: Tiếng Việt, English


I am special ^^

Work and Education:

  • WEB4ALL.VN · Ho Chi Minh City, Vietnam · present to present
  • NETVN CO.,LTD
  • THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa · Class of 2007
  • Tran Dai Nghia High School
  • An Phu [Q2]
  • Trường Đại học Tài chính - Marketing
  • ĐH Tài chính - Marketing

Copyright© Donuts Bangkok, co. ltd. All rights Reserved.