Stringio

Female Vinh

Ho Chi Minh City, Vietnam

Fb_verified

Profile

Language:


Nắng mưa bất bình thường

Work and Education:

  • ISEE Academy - Tư vấn du học và Đào tạo tiếng Anh · Aug 2012 to present
  • HUTECH - University of Technology · Class of 2007
  • PTTH THỦ KHOA NGHĨA · Class of 2002

Copyright© Donuts Bangkok, co. ltd. All rights Reserved.