Open-uri20130227-20760-1cek047?1361953647

Female Quynh

Thành phố Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh, Vietnam

Fb_verified

Profile

Language: English, Français


Mọi điều tốt đẹp hơn hay xấu đi đều bắt nguồn từ suy nghĩ của bạn!

Work and Education:

  • GHP Far East Co., Ltd
  • g.h.p · May 2012 to present
  • Đại học sư phạm TPHCM · Class of 2008
  • Bắc Đông Quan · Class of 2001

Copyright© Donuts Bangkok, co. ltd. All rights Reserved.