Open-uri20130227-13925-140jdh8?1361949148

Female Thien

Ho Chi Minh City, Vietnam

Fb_verified

Profile

Language: English, Tiếng Việt


TÔI LÀ NGƯỜI DỄ THƯƠNG.

Work and Education:

  • KTDC Group · Ho Chi Minh City, Vietnam · present to present
  • UEH, HCM City

Copyright© Donuts Bangkok, co. ltd. All rights Reserved.