Stringio

Male Truong

Ho Chi Minh City, Vietnam

Fb_verified

Profile

Language:


Nếu sai lầm là những bài học thực sự... thì tôi sẽ biến nỗi sợ hãi thành niềm háo hức.

Work and Education:

  • Tran Phu High School, Ho Chi Minh City, Viet Nam
  • Ho Chi Minh City University of Architecture

Copyright© Donuts Bangkok, co. ltd. All rights Reserved.